arrow-back Terug naar overzicht

Hoe krijgt ons team meer vertrouwen in elkaar

Hoe krijgt ons team meer vertrouwen in elkaar?

Het ontbreken van vertrouwen in een team creëert disbalans en belemmert een goede samenwerking. Om vertrouwen te bevorderen, is het stimuleren van openheid essentieel, waarbij teamleden elkaar beter leren kennen door ludieke activiteiten en het delen van persoonlijke voorkeuren. Het ontdekken van elkaars sterke punten en het gebruik van tools zoals Insights Discovery dragen bij aan effectieve verbinding en wederzijds vertrouwen, zelfs in het geval van conflicten, die als een kans voor groei en besluitvorming worden gezien.

De basis voor een goede samenwerking is vertrouwen. In ‘de vijf frustraties van teamwork’ van Patrick Lencioni heeft vertrouwen de eerste plek. Het is de basis van de driehoek die leidt tot effectief samenwerken. Lijnrecht tegenover dit vertrouwen staat onkwetsbaarheid. Vertrouwen heeft dus alles te maken met kwetsbaar durven zijn; je open stellen voor de ander.
Ik geef je hieronder een aantal tips om met het onderwerp: “Hoe krijgt ons team meer vertrouwen in elkaar?“, aan het werk te gaan.

Geen vertrouwen = uit balans

Wat als er geen stevige vertrouwensbasis aanwezig is? Het team is dan uit balans. Je kunt eigenlijk niet eens spreken van een team. Een team staat namelijk voor samenwerking; samen effectief aan het werk zijn. Als er sprake is van disbalans is van die samenwerking ook geen sprake. Toch wordt het werken aan vertrouwen in een team vaak als ongrijpbaar ervaren.
Hoe kan je dat nou aanpakken?

Op zoek naar openheid

Het heeft geen enkele zin om in een vergadering aan te geven dat je graag wilt dat mensen elkaar beter gaan vertrouwen. Sterker nog, benoemen hiervan zal eerder averechts werken.
Zoals eerder gezegd is openheid een belangrijk gegeven voor vertrouwen. Dat is iets waar je wél met elkaar aan kunt werken. Zorg ervoor dat teamleden elkaar goed leren kennen. Het verbaast mij bij trainingen vaak hoe weinig teamleden van elkaar weten. Open de teambijeenkomst eens met een spelvorm, waarbij mensen op ludieke wijze meer over elkaar te weten komen. Je kunt hierbij denken aan een Line-up waarbij je mensen op persoonlijke voorkeuren laat staan. Je zult zien hoe snel het gesprek met elkaar dan op gang komt. Of maak er écht iets van: speel een teambingo.
Voor openheid en vertrouwen is verbinding nodig. Laat die verbinding ontstaan vanuit het kleine; het gesprek over hobby’s of vakantielanden. Kies hier bewust de momenten voor, ze worden zó snel overgeslagen door de druk van alledag.

Vertrouw op je kracht

Laat het team elkaars sterke punten ontdekken. Geef mensen de kans om vanuit hun voorkeuren in communicatie ook de ander beter te begrijpen. Voor een effectieve verbinding met de ander is afstemming mét die ander belangrijk. Kijk opnieuw naar die ‘ene collega’ waarbij het nooit lukt om een goed gesprek te voeren. Zie wat de ander nodig heeft om wél een gesprek te kunnen voeren. Ik werk hierbij graag met Insights Discovery. Het geeft teamleden handvatten om elkaar beter te begrijpen. Door voorkeuren zichtbaar te maken en met elkaar te delen kunnen nieuwe ingangen tot een persoonlijke ontmoeting onstaan. Dat helpt bij verbinden met elkaar en geeft dus vertrouwen in elkaar.

Een conflict in het team

Als teamleden elkaar beter leren kennen, durven ze ook meer tegen elkaar te zeggen. Zo kunnen er dus ook conflicten ontstaan. Dit is een goed teken! Op basis van vertrouwen durf je je mening te uiten. En die mening kan dus wel eens botsen. Ga het conflict zeker niet uit de weg. Neem er de tijd voor en praat er met het hele team over. Weeg opties af om tot een goed besluit te komen en laat uiteindelijk de teamleden zelf beslissen. Conflicten zijn er om vastgepakt te worden, stel jezelf hiervoor open. Persoonlijke conflicten kunnen geuit worden door elkaar op een juiste manier feedback te geven.

Lees hiervoor meer in mijn blog: Hoe kunnen we in ons team beter feedback geven | Zonder gedoe

Blogs